Het etiket

Het etiket is ontworpen door Randolph Algera, een uit Wolvega afkomstige kunstenaar die belangeloos deze illustratie voor het Hayo van Wolvega bier heeft gemaakt.